PROkvět
 
Objednat
 
 
 
Protimrazovou svíci PROkvět můžete objednávat buď na e-mailové adrese:


objednavka@protimrazovasvice.cz

nebo telefonicky na čísle: 604 362 215

nebo písemně na adrese: VKP, Na Sadech 381, LHENICE 384 02

Prosíme, nezapomeňte uvést fakturační údaje:
1. Objednavatel /firma,organizace,fyz.osoba/
2. Adresa
3. PSČ
4. IČO,DIČ
5. Bankovní spojení
6. Kontaktní telefon
7. Počet objednaných kusů

Dodací lhůta může být až 30 dnů, proto doporučujeme objednat PROkvět s předstihem.

Upozornění:
Svíce skladujte na chladných místech.
Neukládejte v blízkosti otevřeného ohně popř. topných těles.
Neskladujte na slunci.

Výrobce neručí za škody vzniklé neodpovědnou manipulací a nedodržením uvedeného postupu.

Manipulaci a zapalování protimrazových svící PROKVĚT svěřte pouze dospělým osobám a proškoleným pracovníkům.